Personvern

Følgende vilkår og betingelser styrer all bruk av opskar.com nettsiden og alt innhold, tjenester og produkter som er tilgjengelige på eller via nettsiden (sammen, nettsiden). Nettstedet eies og drives av ops ("ops"). Nettstedet tilbys underlagt godkjenning uten endring av alle vilkårene og betingelsene heri og alle andre driftsregler, retningslinjer (inkludert, uten begrensning, OPS personvernregler) og prosedyrer som kan bli publisert fra tid til annen på denne siden av OPS (samlet "Avtalen").

Vennligst les denne avtalen nøye før du åpner eller bruker nettstedet. Ved å få tilgang til eller bruke noen deler av nettstedet, godtar du å bli bundet av vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i denne avtalen, kan du ikke få tilgang til nettstedet eller bruke noen tjenester. Hvis disse vilkårene betraktes som et tilbud fra OPS, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene. Nettstedet er kun tilgjengelig for personer som er minst 13 år gamle.

 • Din opskar.com konto og nettsted. Hvis du oppretter en blogg / nettsted på nettstedet, er du ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til kontoen din og bloggen, og du er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen og eventuelle andre tiltak i forbindelse med bloggen. Du må ikke beskrive eller tilordne søkeord til bloggen din på en misvisende eller ulovlig måte, inkludert på en måte som er ment å handle på andres navn eller omdømme, og OPS kan endre eller fjerne noen beskrivelse eller søkeord som det anser upassende eller ulovlig, eller ellers trolig å forårsake OPS-ansvar. Du må umiddelbart varsle OPS om uautorisert bruk av bloggen din, kontoen din eller andre brudd på sikkerheten. OPS vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle handlinger eller unnlatelser fra deg, inkludert eventuelle skader av noe slag som oppstår som følge av slike handlinger eller utelatelser.

 • Ansvar for bidragsytere. Hvis du driver en blogg, kommenterer en blogg, legger til materiale på nettstedet, legger inn linker på nettsiden, eller på annen måte lager (eller tillater tredjepart å lagre) materiale som er tilgjengelig ved hjelp av nettstedet (hvilket som helst materiale, "innhold" ), Du er helt ansvarlig for innholdet i og eventuelle skader som følge av det innholdet. Dette er tilfelle uavhengig av om innholdet er tekst, grafikk, lydfil eller dataprogramvare. Ved å gjøre innhold tilgjengelig, garanterer du at:
 • Nedlasting, kopiering og bruk av innholdet vil ikke være i strid med de proprietære rettighetene, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent, varemerker eller handelshemmelige rettigheter til noen tredjepart.
 • Hvis din arbeidsgiver har rett til immateriell rettighet du oppretter, har du enten (i) fått tillatelse fra arbeidsgiveren til å legge inn eller gjøre tilgjengelig innholdet, inkludert men ikke begrenset til programvare, eller (ii) sikret fra arbeidsgiveren et frafall for å Alle rettigheter i eller til innholdet
 • Du har fullstendig overholdt tredjeparts lisenser knyttet til innholdet, og har gjort alt for å kunne passere gjennom til sluttbrukere alle nødvendige vilkår;
  Innholdet inneholder ikke eller installerer virus, ormer, malware, trojanske hester eller annet skadelig eller ødeleggende innhold;
 • Innholdet er ikke spam, er ikke maskin- eller tilfeldig generert, og inneholder ikke uetisk eller uønsket kommersielt innhold som er utformet for å drive trafikk til tredjepartswebsteder eller øke søkemotorrangeringene til tredjepartsnettsteder, eller for å fremme ulovlige handlinger (slik som Som phishing) eller villede mottakere om kilden til materialet (for eksempel spoofing);
 • Innholdet er ikke pornografisk, inneholder ikke trusler eller oppfordrer vold mot enkeltpersoner eller enheter, og bryter ikke med noen tredjeparts personvern eller reklame rettigheter.
 • Bloggen din blir ikke annonsert via uønskede elektroniske meldinger som spamkoblinger på nyhetsgrupper, e-postlister, andre blogger og nettsteder og lignende uønskede markedsføringsmetoder;
 • bloggen din er ikke navngitt på en måte som villede leserne til å tenke at du er en annen person eller et selskap. For eksempel er nettadressen eller navnet på bloggen din ikke navnet på en annen person enn deg selv eller et annet firma enn ditt eget; og du har, når det gjelder innhold som inneholder datakode, nøyaktig kategorisert og / eller beskrevet typen, naturen, bruken og effektene av materialene, enten bedt om å gjøre det av OPS eller på annen måte.

Ved å sende inn innhold til OPS for inkludering på nettstedet ditt, gir du OPS et verdensomspennende, royaltyfritt og ikke-eksklusivt lisens for å reprodusere, modifisere, tilpasse og publisere innholdet utelukkende med det formål å vise, distribuere og markedsføre bloggen din . Hvis du sletter innhold, vil OPS bruke rimelig innsats for å fjerne den fra Nettstedet, men du bekrefter at caching eller referanser til innholdet ikke kan gjøres umiddelbart utilgjengelig.

Uten å begrense noen av disse representasjonene eller garantiene, har OPS rett til (ikkje plikten) til, i OPS eget skjønn (i), å nekte eller fjerne noe innhold som i OPSs fornuftige oppfatning bryter mot en OPS-policy eller på noen måte er skadelig eller innvendig, eller (ii) avslutte eller nekte tilgang til og bruk av Nettstedet til enhver person eller enhet av en eller annen grunn, i OPS eget skjønn. OPS har ingen forpliktelse til å tilbakebetale eventuelle tidligere betalte beløp. 3

 • Betaling og fornyelse.
  Generelle vilkår.
  Ved å velge et produkt eller en tjeneste, samtykker du i å betale OPS de engangsbeløp og / eller månedlige eller årlige abonnementsavgiftene som er oppgitt (ytterligere betalingsbetingelser kan inngå i annen kommunikasjon). Abonnementsbetalinger belastes på forhåndsbetaling på dagen du registrerer deg for en oppgradering og vil dekke bruken av den tjenesten for en månedlig eller årlig abonnementsperiode som angitt. Betalinger kan ikke refunderes.
  Automatisk fornyelse.
  Med mindre du underretter OPS før slutten av den aktuelle abonnementsperioden du vil kansellere et abonnement, vil abonnementet automatisk fornyes, og du tillater oss å samle det gjeldende årlige eller månedlige abonnementsavgiften for slik abonnement (samt eventuelle avgifter) ved hjelp av et kredittkort eller en annen betalingsmekanisme vi har på rekord for deg. Oppgraderinger kan til enhver tid kanselleres ved å sende inn forespørselen til OPS skriftlig.

 • Tjenester.
  gebyrer, Innbetaling. Ved å registrere deg for en Tjenestekonto, godtar du å betale OPS de gjeldende oppsettgebyrene og gjentakende avgifter. Gjeldende avgifter vil bli fakturert fra og med dagen din tjenester er etablert og i forkant av bruk av slike tjenester. OPS forbeholder seg retten til å endre betalingsbetingelser og avgifter på tretti (30) dager før skriftlig varsel til deg. Tjenester kan kanselleres av deg når som helst på tretti (30) dager skriftlig varsel til OPS Support. Hvis tjenesten din inkluderer tilgang til prioriterte e-poststøtte. "E-postsupport" betyr evnen til å foreta forespørsler om teknisk assistanse via e-post når som helst (med rimelig innsats fra OPS for å svare innen en virkedag) angående bruken av VIP-tjenestene. "Prioritet" betyr at støtte har prioritet over støtte for brukere av standard eller gratis opskar.com-tjenester. All støtte vil bli gitt i samsvar med OPS standardtjenester praksis, prosedyrer og retningslinjer.

 • Ansvar for besøkende på nettstedet. OPS har ikke vurdert, og kan ikke gjennomgå, alt materiale, inkludert dataprogramvare, lagt ut på nettstedet, og kan derfor ikke være ansvarlig for materialets innhold, bruk eller effekter. Ved å bruke nettstedet, representerer OPS ikke eller antyder at den støtter materialet som er lagt ut, eller at det mener at dette materialet er nøyaktig, nyttig eller ikke-skadelig. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler som nødvendig for å beskytte deg selv og datasystemene dine mot virus, ormer, trojanske hester og annet skadelig eller ødeleggende innhold. Nettstedet kan inneholde innhold som er støtende, uanstendig eller på annen måte innvendig, samt innhold som inneholder tekniske unøyaktigheter, typografiske feil og andre feil. Nettstedet kan også inneholde materiale som bryter med personvernet eller publisitetsretten, eller krenker den immaterielle eiendommen og andre eiendomsrettigheter, tredjeparter, eller nedlastingen, kopien eller bruken av disse er underlagt ytterligere vilkår og betingelser, oppgitt eller uanmeldt. OPS frasier seg ethvert ansvar for eventuelle skader som følge av bruken av besøkende på Nettstedet, eller fra nedlasting av de besøkende på innholdet som er lagt ut.

 • Innhold Skrevet på andre nettsteder. Vi har ikke vurdert, og kan ikke gjennomgå, alt materialet, inkludert dataprogramvare, tilgjengelig via nettsidene og nettsidene som opskar.com linker, og som lenker til opskar.com. yourcompany har ingen kontroll over de ikke-bedriftens nettsider og nettsider, og er ikke ansvarlig for innholdet eller bruken av dem. Ved å koble til et ikke-selskaps nettside eller nettside, representerer OPS ikke eller antyder at den støtter slik nettside eller nettside. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler som nødvendig for å beskytte deg selv og datasystemene dine mot virus, ormer, trojanske hester og annet skadelig eller ødeleggende innhold. OPS frasier seg ethvert ansvar for skade som følge av din bruk av nettsteder som ikke er opptatt og nettsider.

 • Opphavsrettsbrudd og DMCA-policy. Som din bedrift ber andre om å respektere sine immaterielle rettigheter, respekterer den andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at materialet som er plassert på eller koblet til av opskar.com, bryter med opphavsretten, oppfordres du til å varsle OPS i samsvar med OPSs DMCA-policy (Digital Millennium Copyright Act). OPS vil reagere på alle slike meldinger, inkludert etter behov eller hensiktsmessig ved å fjerne det krenkende materialet eller deaktivere alle koblinger til det krenkende materialet. OPS vil avslutte en besøkendes tilgang til og bruk av Nettstedet hvis, under passende omstendigheter, besøkende er fast bestemt på å være en gjentatt overtredelse av opphavsretten eller andre immaterielle rettigheter til OPS eller andre. Ved slik oppsigelse har OPS ingen forpliktelse til å tilbakebetale eventuelle beløp som tidligere er betalt til OPS.

 • Åndsverk. Denne avtalen overfører ikke fra din bedrift til noen OPS eller tredjeparts immaterielle rettigheter, og alt i orden, tittel og interesse for og til slik eiendom forblir (mellom partene) utelukkende med OPS. OPS, opskar.com, opskar.com-logoen og alle andre varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med opskar.com, eller Nettstedet er varemerker eller registrerte varemerker for OPS eller OPSs lisensgivere. Andre varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med Nettstedet, kan være varemerker fra andre tredjeparter. Din bruk av nettstedet gir deg ingen rett eller lisens til å reprodusere eller på annen måte bruke OPS eller tredjeparts varemerker.

 • Reklame. OPS forbeholder seg retten til å vise annonser på bloggen din, med mindre du har kjøpt en annonsefri konto.

 • Navngivelse. OPS forbeholder seg retten til å vise attributtslinker som "Blogg på opskar.com," temaforfatter og skriftskrivelse i bloggfoten eller verktøylinjen.
  Partnerprodukter. Ved å aktivere et partnerprodukt (f.eks. Tema) fra en av våre partnere, godtar du partnerens vilkår for bruk. Du kan når som helst melde deg av deres servicevilkår ved å deaktivere partnerproduktet.

 • Domenenavn. Hvis du registrerer et domenenavn, bruker eller overfører et tidligere registrert domenenavn, bekrefter du og godtar at bruk av domenenavnet også er underlagt retningslinjene for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), inkludert deres Registreringsrettigheter og ansvar.

 • Endringer. OPS forbeholder seg retten, etter eget skjønn, å endre eller erstatte deler av denne avtalen. Det er ditt ansvar å sjekke denne avtalen regelmessig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til Nettstedet etter innlevering av eventuelle endringer i denne avtalen utgjør aksept av disse endringene. OPS kan også i fremtiden tilby nye tjenester og / eller funksjoner via nettstedet (inkludert utgivelsen av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og / eller tjenester skal være underlagt vilkårene i denne avtalen.
  Avslutning. OPS kan når som helst avslutte din tilgang til hele eller deler av nettstedet, med eller uten grunn, med eller uten varsel, med virkning umiddelbart. Hvis du ønsker å si opp denne avtalen eller din opskar.com-konto (hvis du har en), kan du ganske enkelt slutte å bruke nettstedet. Til tross for det foregående, hvis du har en betalt tjenestekonto, kan en slik konto bare bli avsluttet av OPS hvis du materielt bryter denne avtalen og unnlater å kurere slike brudd innen tretti (30) dager fra OPSs varsel til deg om det. forutsatt at OPS kan terminere nettstedet umiddelbart som en del av en generell nedleggelse av tjenesten vår. Alle bestemmelser i denne Avtalen som etter deres art bør overleve oppsigelse skal overleve oppsigelse, inkludert, men ikke begrenset, eierskapsavsetninger, garantibeskrivelser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

 • Ansvarsfraskrivelse for garantier. Nettstedet er gitt "som det er". OPS og dets leverandører og lisensgivere frasier seg herved alle garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, inkludert, uten begrensning, garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-overtredelse. Verken ditt selskap eller dets leverandører og lisensgivere, gjør noen garantier for at Nettstedet vil være feilfritt, eller at tilgangen til dette vil være kontinuerlig eller uavbrutt. Du forstår at du laster ned fra, eller på annen måte oppnår innhold eller tjenester gjennom, Nettstedet etter eget skjønn og risiko.

 • Ansvarsbegrensning. OPS, eller dets leverandører eller lisensgivere, skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for enhver gjenstand for denne avtalen i henhold til kontrakt, uaktsomhet, strengt ansvar eller annen rettslig eller rettferdig teori for: (i) eventuelle spesielle, tilfeldige eller følgeskader; (ii) kostnadene ved anskaffelse av erstatningsprodukter eller tjenester; (iii) for brudd på bruk eller tap eller korrupsjon av data; eller (iv) for eventuelle beløp som overstiger de avgifter du har betalt til OPS i henhold til denne avtalen i løpet av tolv (12) måneden før handlingsårsaken. OPS er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser på grunn av saker utenfor deres rimelige kontroll. Det foregående gjelder ikke i den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov.
  Generell representasjon og garanti. Du representerer og garanterer at (i) din bruk av nettstedet vil være i samsvar med OPS personvernregler, med denne avtalen og med alle gjeldende lover og forskrifter (inkludert uten begrensning lokale lover eller forskrifter i ditt land, stat, by eller annet regjeringsområde, angående nettbasert oppførsel og akseptabelt innhold, og inkludert alle gjeldende lover angående overføring av tekniske data som er eksportert fra USA eller landet du bor i) og (ii) din bruk av nettstedet ikke vil krenke eller misfornevne noen tredjeparts immaterielle rettigheter.

 • Erstatning. Du samtykker i å holde skadesløs OPS, dets entreprenører og dets lisensgiver og deres respektive styremedlemmer, offiserer, ansatte og agenter fra og mot alle krav og utgifter, inkludert advokatavgifter, som oppstår som følge av din bruk av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på denne avtalen.

 • Diverse. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom OPS og deg angående emnet herom, og de må kun endres ved skriftlig endring signert av en autorisert administrerende direktør i ditt firma, eller ved å sende inn en ny versjon av din bedrift. Med unntak av i hvilken grad gjeldende lov, hvis noe, gir noe annet, vil denne avtalen, enhver tilgang til eller bruk av Nettstedet være underlagt lovene i California, USA, unntatt dets lovbestemmelser og det rette sted for Eventuelle tvister som oppstår som følge av eller relatert til noen av de samme, vil være statlige og føderale domstoler i San Francisco County, California. Med unntak av krav om påbud eller rettferdig avlastning eller krav om immaterielle rettigheter (som kan innbringes i enhver kompetent domstol uten å legge inn et bånd), skal enhver tvist som oppstår i henhold til denne avtalen endelig avgis i samsvar med de omfattende voldgiftsregler Rettslig voldgift og meklingstjeneste, Inc. ("JAMS") av tre voldgiftsdommer utpekt i samsvar med slike regler. Skilsmissen skal finne sted i San Francisco, California, på engelsk, og voldgiftsavgjørelsen kan håndheves i enhver domstol. Den rådende part i enhver handling eller forhandling for å håndheve denne Avtalen skal ha krav på kostnader og advokatsalærer. Hvis noen del av denne avtalen holdes ugyldig eller uhåndterlig, vil den delen tolkes slik at den reflekterer partenes opprinnelige hensikt, og de resterende delene forblir i full kraft og virkning. Et frafall av en av partene i enhver avtale eller betingelse i denne avtalen eller brudd på dette, i noen tilfelle, vil ikke frafalle dette vilkår eller betingelser eller senere brudd derav. Du kan tildele dine rettigheter i henhold til denne avtalen til enhver part som samtykker til, og godtar å være bundet av, dens vilkår og betingelser; OPS kan tildele sine rettigheter i henhold til denne avtalen uten forutsetning. Denne avtalen vil være bindende for og vil være til fordel for partene, deres etterfølgere og tillatte tildelinger.