Personvernserklæring

Følgende vilkår og betingelser regulerer all bruk av nettstedet opskar.com og alt innhold, tjenester og produkter tilgjengelig på eller gjennom nettstedet (samlet sett, nettstedet). Nettstedet eies og drives av ops (“ops”). Nettstedet tilbys med forbehold om din aksept uten endring av alle vilkårene og betingelsene i dette og alle andre driftsregler, retningslinjer (inkludert, uten begrensning, OPS personvernregler) og prosedyrer som kan publiseres fra tid til annen på dette nettstedet av OPS (samlet, “Avtalen”).

Vennligst les denne avtalen nøye før du åpner eller bruker nettstedet. Ved å få tilgang til eller bruke noen deler av nettstedet, godtar du å bli bundet av vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i denne avtalen, kan du ikke få tilgang til nettstedet eller bruke noen tjenester. Hvis disse vilkårene betraktes som et tilbud fra OPS, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene. Nettstedet er kun tilgjengelig for personer som er minst 13 år gamle.

 • Din opskar.com konto og nettsted. Hvis du oppretter en blogg / nettsted på nettstedet, er du ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til kontoen din og bloggen, og du er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen og eventuelle andre tiltak i forbindelse med bloggen. Du må ikke beskrive eller tilordne søkeord til bloggen din på en misvisende eller ulovlig måte, inkludert på en måte som er ment å handle på andres navn eller omdømme, og OPS kan endre eller fjerne noen beskrivelse eller søkeord som det anser upassende eller ulovlig, eller ellers trolig å forårsake OPS-ansvar. Du må umiddelbart varsle OPS om uautorisert bruk av bloggen din, kontoen din eller andre brudd på sikkerheten. OPS vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle handlinger eller unnlatelser fra deg, inkludert eventuelle skader av noe slag som oppstår som følge av slike handlinger eller utelatelser.

 

 • Bidragsyteres ansvar. Hvis du driver en blogg, kommenterer på en blogg, legger ut materiale til nettstedet, legger ut lenker på nettstedet, eller på annen måte gjør (eller tillater tredjepart å gjøre) materiale tilgjengelig ved hjelp av nettstedet (noe slikt materiale, "innhold" ), Du er helt ansvarlig for innholdet i og eventuelle skader som følge av dette Innholdet. Dette er tilfelle uansett om det aktuelle innholdet utgjør tekst, grafikk, en lydfil eller dataprogramvare. Ved å gjøre innhold tilgjengelig, erklærer du og garanterer at:
 • Nedlasting, kopiering og bruk av innholdet vil ikke være i strid med de proprietære rettighetene, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent, varemerker eller handelshemmelige rettigheter til noen tredjepart.
 • Hvis din arbeidsgiver har rett til immateriell rettighet du oppretter, har du enten (i) fått tillatelse fra arbeidsgiveren til å legge inn eller gjøre tilgjengelig innholdet, inkludert men ikke begrenset til programvare, eller (ii) sikret fra arbeidsgiveren et frafall for å Alle rettigheter i eller til innholdet
 • Du har fullstendig overholdt tredjeparts lisenser knyttet til innholdet, og har gjort alt for å kunne passere gjennom til sluttbrukere alle nødvendige vilkår;
  Innholdet inneholder ikke eller installerer virus, ormer, malware, trojanske hester eller annet skadelig eller ødeleggende innhold;
 • Innholdet er ikke spam, er ikke maskin- eller tilfeldig generert, og inneholder ikke uetisk eller uønsket kommersielt innhold som er utformet for å drive trafikk til tredjepartswebsteder eller øke søkemotorrangeringene til tredjepartsnettsteder, eller for å fremme ulovlige handlinger (slik som Som phishing) eller villede mottakere om kilden til materialet (for eksempel spoofing);
 • Innholdet er ikke pornografisk, inneholder ikke trusler eller oppfordrer vold mot enkeltpersoner eller enheter, og bryter ikke med noen tredjeparts personvern eller reklame rettigheter.
 • Bloggen din blir ikke annonsert via uønskede elektroniske meldinger som spamkoblinger på nyhetsgrupper, e-postlister, andre blogger og nettsteder og lignende uønskede markedsføringsmetoder;
 • bloggen din er ikke navngitt på en måte som villeder leserne til å tro at du er en annen person eller et selskap. For eksempel er bloggens URL eller navn ikke navnet på en annen person enn deg selv eller et annet selskap enn ditt eget; og du har, når det gjelder innhold som inneholder datakode, nøyaktig kategorisert og / eller beskrevet typen, naturen, bruken og effekten av materialene, enten du blir bedt om det av OPS eller på annen måte.

Ved å sende inn innhold til OPS for inkludering på nettstedet ditt, gir du OPS et verdensomspennende, royaltyfritt og ikke-eksklusivt lisens for å reprodusere, modifisere, tilpasse og publisere innholdet utelukkende med det formål å vise, distribuere og markedsføre bloggen din . Hvis du sletter innhold, vil OPS bruke rimelig innsats for å fjerne den fra Nettstedet, men du bekrefter at caching eller referanser til innholdet ikke kan gjøres umiddelbart utilgjengelig.

Uten å begrense noen av disse representasjonene eller garantiene, har OPS rett (men ikke forpliktelsen) til, etter OPSs eget skjønn (i) å nekte eller fjerne noe innhold som etter OPSs rimelige mening bryter OPS-politikk eller på noen måte er skadelig eller kritikkverdig, eller (ii) avslutte eller nekte tilgang til og bruk av nettstedet til enhver person eller enhet av en eller annen grunn, etter OPSs eget skjønn. OPS har ingen forpliktelse til å gi refusjon av tidligere betalte beløp

 • Betaling og fornyelse.
  Generelle vilkår.
  Ved å velge et produkt eller en tjeneste, samtykker du i å betale OPS de engangsbeløp og / eller månedlige eller årlige abonnementsavgiftene som er oppgitt (ytterligere betalingsbetingelser kan inngå i annen kommunikasjon). Abonnementsbetalinger belastes på forhåndsbetaling på dagen du registrerer deg for en oppgradering og vil dekke bruken av den tjenesten for en månedlig eller årlig abonnementsperiode som angitt. Betalinger kan ikke refunderes.
  Automatisk fornyelse.
  Med mindre du underretter OPS før slutten av den aktuelle abonnementsperioden du vil kansellere et abonnement, vil abonnementet automatisk fornyes, og du tillater oss å samle det gjeldende årlige eller månedlige abonnementsavgiften for slik abonnement (samt eventuelle avgifter) ved hjelp av et kredittkort eller en annen betalingsmekanisme vi har på rekord for deg. Oppgraderinger kan til enhver tid kanselleres ved å sende inn forespørselen til OPS skriftlig.

 

 • Tjenester.
  Gebyrer; Innbetaling. Ved å registrere deg for en tjenestekonto godtar du å betale OPS gjeldende installasjonsgebyrer og gjentatte avgifter. Gjeldende gebyrer faktureres fra den dagen tjenestene dine ble etablert og før du bruker slike tjenester. OPS forbeholder seg retten til å endre betalingsbetingelsene og gebyrene med tretti (30) dagers skriftlig varsel til deg. Tjenester kan kanselleres av deg når som helst med tretti (30) dagers skriftlig varsel til OPS Support. Hvis tjenesten din inkluderer tilgang til prioritert e-poststøtte. “E-poststøtte” betyr muligheten til når som helst å be om teknisk supportassistanse via e-post (med rimelig innsats fra OPS for å svare innen en virkedag) angående bruken av VIP-tjenestene. “Prioritet” betyr at støtte prioriteres foran støtte for brukere av standard eller gratis opskar.com-tjenester. All støtte vil bli gitt i samsvar med OPS standardtjenester, prosedyrer og retningslinjer.

 

 • Ansvar for nettstedsbesøkende. OPS har ikke gjennomgått og kan ikke gjennomgå alt materialet, inkludert dataprogramvare, lagt ut på nettstedet, og kan derfor ikke være ansvarlig for materialets innhold, bruk eller effekter. Ved å betjene nettstedet representerer eller antyder OPS ikke at det støtter materialet der det er lagt ut, eller at det mener at slikt materiale er nøyaktig, nyttig eller ikke-skadelig. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler etter behov for å beskytte deg selv og datasystemene dine mot virus, ormer, trojanske hester og annet skadelig eller destruktivt innhold. Nettstedet kan inneholde innhold som er støtende, uanstendig eller på annen måte anstødelig, samt innhold som inneholder tekniske unøyaktigheter, typografiske feil og andre feil. Nettstedet kan også inneholde materiale som bryter med personvern- eller publisitetsrettighetene, eller krenker immaterielle rettigheter og andre eiendomsrettigheter til tredjeparter, eller nedlasting, kopiering eller bruk av disse er underlagt ytterligere vilkår og betingelser, oppgitt eller ikke angitt. OPS fraskriver seg ethvert ansvar for skade som følge av bruk av besøkende på nettstedet, eller fra nedlasting av besøkende av innhold der det er lagt ut.

 

 • Innhold Skrevet på andre nettsteder. Vi har ikke vurdert, og kan ikke gjennomgå, alt materialet, inkludert dataprogramvare, tilgjengelig via nettsidene og nettsidene som opskar.com linker, og som lenker til opskar.com. yourcompany har ingen kontroll over de ikke-bedriftens nettsider og nettsider, og er ikke ansvarlig for innholdet eller bruken av dem. Ved å koble til et ikke-selskaps nettside eller nettside, representerer OPS ikke eller antyder at den støtter slik nettside eller nettside. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler som nødvendig for å beskytte deg selv og datasystemene dine mot virus, ormer, trojanske hester og annet skadelig eller ødeleggende innhold. OPS frasier seg ethvert ansvar for skade som følge av din bruk av nettsteder som ikke er opptatt og nettsider.

 

 • Brudd på copyright og DMCA-retningslinjer. Når firmaet ditt ber andre om å respektere dets immaterielle rettigheter, respekterer det andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at materiale som er lokalisert på eller lenket til av opskar.com bryter med din opphavsrett, oppfordres du til å varsle OPS i samsvar med OPSs retningslinjer for Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). OPS vil svare på alle slike merknader, inkludert etter behov eller hensiktsmessig ved å fjerne det krenkende materialet eller deaktivere alle lenker til det krenkende materialet. OPS vil avslutte en besøkendes tilgang til og bruk av nettstedet hvis den besøkende under passende omstendigheter er fast bestemt på å være en gjentatt krenker av OPS eller andres opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter. I tilfelle slik oppsigelse har OPS ingen forpliktelse til å gi refusjon av beløp som tidligere er betalt til OPS.

 

 • Åndsverk. Denne avtalen overfører ikke noe OPS eller immateriell rettighet fra din bedrift til deg, og all rett, rett og interesse i og til slik eiendom vil forbli (som mellom partene) utelukkende hos OPS. OPS, opskar.com, opskar.com-logoen og alle andre varemerker, tjenestemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med opskar.com, eller nettstedet er varemerker eller registrerte varemerker for OPS eller OPS lisensgivere. Andre varemerker, tjenestemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med nettstedet kan være varemerker for andre tredjeparter. Din bruk av nettstedet gir deg ingen rettigheter eller lisenser til å reprodusere eller på annen måte bruke OPS eller tredjeparts varemerker.

 

 • Reklame. OPS forbeholder seg retten til å vise annonser på bloggen din, med mindre du har kjøpt en annonsefri konto.

 

 • Attribusjon. OPS forbeholder seg retten til å vise attribusjonskoblinger som "Blogg på opskar.com", temaforfatter og skriftattribusjon i bloggfoten eller verktøylinjen.
  Partnerprodukter. Ved å aktivere et partnerprodukt (f.eks. Tema) fra en av våre partnere, godtar du partnerens tjenestevilkår. Du kan når som helst velge bort tjenestevilkårene ved å deaktivere partnerproduktet.

 

 • Domenenavn. Hvis du registrerer et domenenavn, bruker eller overfører et tidligere registrert domenenavn, erkjenner du og godtar at bruk av domenenavnet også er underlagt retningslinjene til Internet Corporation for tildelte navn og nummer (“ICANN”), inkludert deres Registreringsrettigheter og ansvar.

 

 • Endringer. OPS forbeholder seg retten, etter eget skjønn, å endre eller erstatte deler av denne avtalen. Det er ditt ansvar å sjekke denne avtalen regelmessig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til Nettstedet etter innlevering av eventuelle endringer i denne avtalen utgjør aksept av disse endringene. OPS kan også i fremtiden tilby nye tjenester og / eller funksjoner via nettstedet (inkludert utgivelsen av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og / eller tjenester skal være underlagt vilkårene i denne avtalen.
  Avslutning. OPS kan avslutte din tilgang til hele eller deler av nettstedet når som helst, med eller uten grunn, med eller uten varsel, med virkning umiddelbart. Hvis du ønsker å si opp denne avtalen eller kontoen din på opskar.com (hvis du har en), kan du bare slutte å bruke nettstedet. Til tross for det foregående, hvis du har en betalt tjenestekonto, kan slik konto bare avsluttes av OPS hvis du vesentlig bryter denne avtalen og ikke klarer å kurere et slikt brudd innen tretti (30) dager fra OPS varsel til deg om det; forutsatt at OPS kan avslutte nettstedet umiddelbart som en del av en generell nedleggelse av tjenesten vår. Alle bestemmelser i denne avtalen som etter sin art skal overleve oppsigelse, skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierbestemmelser, ansvarsfraskrivelser, erstatning og begrensninger av ansvar.

 

 • Ansvarsfraskrivelse. Nettstedet leveres "som det er". OPS og dets leverandører og lisensgivere fraskriver seg herved alle garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, inkludert, uten begrensning, garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Verken ditt firma eller dets leverandører og lisensgivere gir noen garanti for at nettstedet vil være feilfritt eller at tilgang til det vil være kontinuerlig eller uavbrutt. Du forstår at du laster ned fra eller på annen måte skaffer deg innhold eller tjenester gjennom nettstedet etter eget skjønn og på egen risiko.

 

 • Ansvarsbegrensning. OPS, eller dets leverandører eller lisensgivere, skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for enhver gjenstand for denne avtalen i henhold til kontrakt, uaktsomhet, strengt ansvar eller annen rettslig eller rettferdig teori for: (i) eventuelle spesielle, tilfeldige eller følgeskader; (ii) kostnadene ved anskaffelse av erstatningsprodukter eller tjenester; (iii) for brudd på bruk eller tap eller korrupsjon av data; eller (iv) for eventuelle beløp som overstiger de avgifter du har betalt til OPS i henhold til denne avtalen i løpet av tolv (12) måneden før handlingsårsaken. OPS er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser på grunn av saker utenfor deres rimelige kontroll. Det foregående gjelder ikke i den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov.
  Generell representasjon og garanti. Du representerer og garanterer at (i) din bruk av nettstedet vil være i samsvar med OPS personvernregler, med denne avtalen og med alle gjeldende lover og forskrifter (inkludert uten begrensning lokale lover eller forskrifter i ditt land, stat, by eller annet regjeringsområde, angående nettbasert oppførsel og akseptabelt innhold, og inkludert alle gjeldende lover angående overføring av tekniske data som er eksportert fra USA eller landet du bor i) og (ii) din bruk av nettstedet ikke vil krenke eller misfornevne noen tredjeparts immaterielle rettigheter.

 

 • Skadesløsholdelse. Du samtykker i å holde OPS, dets entreprenører og lisensgiveren, og deres respektive direktører, ledere, ansatte og agenter skadeløs fra og mot alle krav og utgifter, inkludert advokatsalær, som skyldes din bruk av nettstedet, inkludert men ikke begrenset til ditt brudd på denne avtalen.

 

 • Diverse. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom OPS og deg om gjenstanden for dette, og de kan bare endres ved en skriftlig endring signert av en autorisert leder i selskapet ditt, eller ved at selskapet publiserer en revidert versjon. Med unntak av i den utstrekning gjeldende lovgivning, hvis noen, foreskriver noe annet, vil denne avtalen, enhver tilgang til eller bruk av nettstedet være underlagt lovene i staten California, USA, unntatt dens lovbestemmelser og det rette stedet for eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller har sammenheng med noe av det samme vil være de statlige og føderale domstolene i San Francisco County, California. Med unntak av krav om forføyning eller rettferdig lindring eller krav angående immaterielle rettigheter (som kan reises i enhver kompetent domstol uten å legge ut en obligasjon), skal enhver tvist som oppstår i henhold til denne avtalen avgjøres endelig i samsvar med de omfattende voldgiftsreglene i Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) av tre voldgiftsdommere utnevnt i samsvar med slike regler. Voldgiften skal finne sted i San Francisco, California, på engelsk, og voldgiftsavgjørelsen kan håndheves i enhver domstol. Den rådende parten i enhver handling eller prosedyre for å håndheve denne avtalen skal ha krav på kostnader og advokatsalær. Hvis noen del av denne avtalen holdes ugyldig eller ikke kan håndheves, vil den delen tolkes slik at den gjenspeiler partenes opprinnelige hensikt, og de gjenværende delene vil forbli i full kraft og virkning. En fraskrivelse av noen av partene av noen vilkår eller vilkår i denne avtalen eller brudd på disse, i en hvilken som helst tilfelle, vil ikke frafalle en slik periode eller betingelse eller påfølgende brudd på denne. Du kan tildele rettighetene dine i henhold til denne avtalen til enhver part som samtykker i, og godtar å være bundet av, vilkårene og betingelsene; OPS kan overføre sine rettigheter i henhold til denne avtalen uten vilkår. Denne avtalen vil være bindende for og vil være til fordel for partene, deres etterfølgere og tillatte oppdrag.